przydomowaoczy | e-blogi.pl
_blog przydomowaoczy
Cechy szamba ekologicznego cz.I 2015-02-26

Jednym z materiałów do rozważenia przy budowie naszego budynku jest ostatnie w który środek poradzić sobie z nieczystościami i ściekami robionymi w tym domu. Problem ten wcześnie czy później dotyka każdego inwestora. Zanieczyszczenia te ostatnie pobieżnie traktując temat zabrudzona woda. Najczęściej stanowi to mieszanka wody, tłuszczu, środki chemiczne itd. W ostatniej mieszance znajduje się wiele środków szkodzących środowisku naturalnemu jak też drobnoustroje jakie mogą powodować liczne choroby u mężczyzn. Jak aby tegoż stanowiło kilka do tego bada też problem bardzo nieprzyjemnego zapachu wydobywającego się z obecnych ścieków. Stąd też odprowadzenie ich z domu mieszkalnego jest sprawą oczywistą działaj nie powinno się ich postępować ze powodu na ich szkodliwy charakter bezpośrednio do gleby czy ujęć wodnych. Oprócz dużego niebezpieczeństwa dla medium i pobliskich mieszkańców takie wyjście jest również sprzeczne z prawem i potrafimy narazić się na wysokie kary. Na szczęście przez lata zostało wypracowanych co kilka kilka bezpiecznych metod radzenia sobie spośród tymi zanieczyszczeniami, w dodatku metody też są ciągle udoskonalane. Najpopularniejszym stylem jest odprowadzenia ścieków do szamb betonowych (lub plastikowych) tylko drinkiem z najaktywniejszych i najmniej problemowych jest montaż szamba ekologicznego.
Szamba ekologiczne to zbiorniki wykonane najczęściej z środków syntetycznych, rzadziej z betonu. Zbiornik taki zakopywany jest w podłodze i oprócz pokrywy jest dokładnie niewidoczny. Samą z jego podstawowych postaci jest obecne iż istnieje wtedy zbiornik nie przepuszczający zanieczyszczeń do gleby, lub jest toż zbiornik szczelny. Jest również zbiornikiem niezwykle mocnym przez co właściwie nie ulega uszkodzeniom pod wpływem ciężaru gleby lub jeżdżących na niej aut. Może zatem być realizowany też na podjazdach i możliwościach dojazdowych. Ścieki za pomocą instalacji z odpowiednich rur są odprowadzane z domu bezpośrednio do zbiornika. Z początku szczelności i odporności technicznej oraz chemicznej tworzywa z jakiego jest stworzony zbiornik nazywany jest on "naturalnym".


Cechy szamba ekologicznego cz.II 2015-02-26

Niestety szambo ekologiczne nie jest wynikiem wysokim. Zbiornik co pewien czas ładuje się nieczystościami. Średnio w popularnej polskiej robinie przy właściwie wybranym zbiorniku trwa to po miesiącu natomiast w sukcesie impres domowych i zwiększonej ilości użytkowników potrafi wtedy nastąpić nawet w ciągu tygodnia. Wtedy więc musimy zamówić wóz asenizacyjny w kierunku opróżnienia szamba. W przeciągu roku to dosyć koszt ok 1500-3000zł. Jak widać zatem nie mała kwota. Istnieją ostatnie kolejne koszty eksploatacji które należy być na pomocy przy wyborze odpowiedniego szamba dla siebie.
Hasło "szambo ekologiczne" istnieje na tyle powszechne i chwytliwe że korzystają spośród niego producenci i innych narzędzi jak chociażby przydomowych oczyszczalni mimo że zasada działania oraz nieprzepuszczalnego zbiornika jest inna. Drinkiem z zwykłych składników takich oczyszczalni (natomiast nie jednym w poznaniu do szamba ekologicznego) jest szczelny pojemnik na nieczystości. Choć ten zbiornik nie dostarcza do przechowywania ścieków ale do ich nieutralizacji pod wpływem środków chemicznych lub flory bakteryjnej. Zbiornik ten powoduje na odłączenie ze zespoły ścieku czynników szkodliwych pozostawiając do odprowadzenia ciecz - wodę II klasy czystości którą spokojnie można przedstawić w uczciwi droga do centra naturalnego. Stanowi obecne faktycznie urządzenie ekologiczne choć pojęcie "szambo ekologiczne" jest właściwie mylące i powinno się używać nazwy "oczyszczalnia ekologiczna". Także przeglądając ulotki i informacje szamb i oczyszczalni ekologicznych należy dobrze przyjrzeć się temu które wyposażenie w rzeczywistości zawiera się pod nazwą "szambo ekologiczne".


Metody oczyszczania ścieków 2015-02-26

Szkodliwe składniki uważające się w ściekach mają przeróżny charakter. Z obecnej okazji również drogi do ich oczyszczania znacznie różnią się od siebie. Rozróżniamy trzy podstawowe metody oczyszczania ścieków: mechaniczne, biologiczne jak i fizyko-chemiczne. W relacje od składu ścieku znajduje się odpowiednią metodę oczyszczania będącą dla danych momentów najskuteczniejszą. W obecnych oczyszczalniach często łączy się mieszankę tych technologii czy wręcz ma spośród nich całych ponieważ tak naprawdę właśnie takie rozwiązanie gwarantuje oczyszczenie ścieku do normalnego poziomu. Takie oczyszczenie ścieku spełnia i wszystkim normy przewidziane dla tych urządzeń w obszarze oczyszczania.
Oczyszczanie mechaniczne
Oczyszczanie wielopoziomowe zawsze tak począć od oczyszczania mechanicznego jakie trzyma na planu wyłapanie wszelkich zanieczyszczeń w stron ciał stałych czy ich rozdrobnienie. Istnieje ostatnie tak zwana faza wstępna oczyszczania. Montuje się ona ponad z kilku etapów pozwalających wychwycić nieczystości. Najpierw wychwytywane są największe ciała stałe po czym jeszcze drobniejsze. Ulegają one rozdrobnieniu i tam gdzie jest więc trudne odseparowaniu od reszty ścieku. Całe te zanieczyszczenia osiadają na dno zbiornika jak tak zwany osad stały. Po pokonaniu tej fazy ściek jest oczyszczony w ok. 70% co stanowi skutkiem dobrym ale niewystarczającym aby ważna było wpuścić taki ściek do użytku czy jeziora. Najczęściej stanowi toż zaledwie pierwszy krok oczyszczania po którym próbuje się do momentu oczyszczania chemicznego i biologicznego. Trudno są otwarte na rynku oczyszczalnie drenażowe które kończą oczyszczanie tylko na tym poziomie.
Oczyszczanie chemiczne
Jeżeli w zlewach są zanieczyszczenia wynikające z przemysłu do prania musimy także wykorzystać oczyszczanie chemiczne. Często takie zanieczyszczenia są związki które nie podlegają rozkładowi biologicznemu dlatego jeszcze jest pomocna inna metoda ich oczyszczenia. Etap ten polega zwłaszcza na wytrąceniu szkodliwych pierwiastków dodatkowo ich neutralizację.
Oczyszczanie biologiczne
Faza biologiczna oczyszczania polega przeważnie na zastosowaniu mikroorganizmów do akcje ze udziałami które zależą rozkładowi biologicznemu. Bakterie które grane są od oczyszczania w tej fazie mają osoba albo osadu czynnego albo złoża biologicznego. Bakterie te zajmują tu zanieczyszczenia jako pokarm oraz środek do powstawania kolejnych bakterii. Groźne pierwiastki zostają utlenione a wtedy rozłożone i zlikwidowane.


Czy na oczyszczalnię przydomową potrzebne są jakieś pozwolenia? 2015-02-26

Razem z przepisami które obecnie obowiązują przydomowa oczyszczalnia ścieków o wydajności do 5m3 na dobę stawiana na części właściciela nie wymaga pozwolenia wodno-prawnego. Oraz do wydajności 7,5 m3 na dobę nie wymaga te prawa na budowę. Niestety w realizacji urzędy na placu kraju wymagają różnych pozwoleń i dokumentów wg. własnego zdania, często dochodząc do zadania w metoda "na jakiś wypadek zażądać więcej niż kilka" - oczyszczalnia przydomowa.

Nowych danych na punkt formy i celów rejestrowych dotyczących montażu przydomowej oczyszczalni udzielają typowe dla danego obszaru Wydziały ds. Budownictwa.


Oczyszczalnie ścieków Kingspan (Klargester) 2015-02-26

Bez wątpienia stanowimy w Polsce również dużo do tyłu z ekologią. Na zachodzie przydomowe oczyszczalnie ścieków są tworzone i budowane z wielu lat. U nas to wciąż nie znana nowość. W śród krajów wiodących prym w tej nauce są między innymi Ważna Brytania, Stany Zjednoczone czy Kanada.

Domowe oczyszczalnie ścieków były zbierane w Wielkiej Brytanii już prawie 35 lat temu, samym z ważnych modeli które stały ustalone na zbyt Brytyjski i panują w zmienionej i rozwiniętej formie do teraz była oczyszczalnia BioDisc firmy Kingspan (Klargester) jaka stała przedstawiona w 1974 roku. W Polsce jednym z dystrybutorów oczyszczalni tej klasy jest firma megakan-bud z Tychów reagująca na gruncie Śląska, Małopolski i woj. Dolnośląskiego.

Oczyszczalnie ścieków są stosowane w rejonach gdzie nie ma kanalizacji. Są zużywane do zmian ścieków surowych do stanu oczyszczonego. Nazywa to że właśnie oczyszczone ścieki można legalnie odprowadzać do jezior, rzek, ziemi i strumieni.

Jak postępuje oczyszczalnia ścieków.
Wszystkie odpady ze zlewów, wanny, prysznicy, toalet opuszczają pomieszczenia kanalizacją oraz są odprowadzane do oczyszczalni ścieków.
1) Ważna faza gdzie wpadają wszystkie odpady ściekowe, istnieje wtedy tzw. pojemnik na fekalia. Z ostatniej stron wszystkie ciecze powoli spływają do różnej komory (części).

Wszystkich odpadów z zlewy, wanny, prysznice i toalety opuszczenia nieruchomości i wstąpić w oczyszczalni ścieków. Większość odpadów stałych tkwi w wczesnej komorze. Spośród obecnego początku oczyszczalnie ścieków muszą być raz do momentu opróżniane.W warunkach domowych jest wtedy głównie raz do roku.

2) druga komora w oczyszczalni ścieków, gdzie rozpoczyna się proces oczyszczania. To tu żyją każde mikroorganizmy odpowiedzialne za powolny program i oczyszczanie ścieków. Stąd ścieki odprowadzane są do trzeciej komory.

3) trzecia komora gdzie oczyszczone ścieki są odprowadzane z oczyszczalni ścieków do żądanego miejsca.


Oczyszczalnie ścieków są bardzo użyteczne także głęboko lubiane pod względem ochrony środowiska niż przeciętne szambo. Oczyszczone ścieki z oczyszczalni ścieków są do 98% lepsze niż ściek do nich wprowadzany i a są przyjazne dla środowiska.

Oczyszczalnie ścieków potrzebują do własnego poprawnego funkcjonowania tlenu. Biomasa (bakterie), które składa ścieki potrzebuje tlenu do rośnięcia oraz istnieje on potrzebny trawienia. Dostarczany stanowi on na dwa sposoby.

1) Przez sprężarki powietrza nad ziemią, które pompują powietrze do oczyszczalni ścieków.
2) Drugim sposobem jest dostarczanie tlenu do oczyszczalni ścieków, bez potrzeby czerpania z zewnętrznego kompresora powietrza. Rozgrywa się to za pomocą biorących się tarcz wewnątrz zbiornika, które odbywają jak miejsce do bycia bakterii, na którym instaluje się proces obróbki tlenowej.


e-blogi.pl
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]